ADHD och ADD Historia

The History of ADHD

Det var väl verkligen på tiden ADHD och ADD historiken får sin uppmärksamhet. på Engelska såväl som på Svenska. För redan 1798 så kom den första medicinska beskrivingen av de tillstånd vi idag känner som ADHD och ADD. Det var Alexander Crichton en av tidens störste läkare som ganska pricksäkert beskrev kärnsymptomen.